ความรู้เรื่องประเทศในอาเซียน
ดาวน์โหลดหนังสือ
ความรู้เรื่องภาษาอาเซียน
คู่มือการลงทุน
วีดีโอสอนภาษาอาเซียน

Download โปรแกรมสำหรับอ่านได้ที่นี่  


   ภาษาอาเซียนน่ารู้
รายชื่อภาษาอาเซียน
ลำดับที่ ชื่อประเทศ ธงประจำชาติ ภาษาที่ใช้ Download
(.PDF)
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภาษาราชการ
ภาษาที่ใช้โดยทั่วไป อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย
1 พยัญชนะและสระของภาษากัมพูชา
--
--
2 ภาษาพูดกัมพูชา
--
--
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
ภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ฝรั่งเศส และอังกฤษ
1 ความรู้พื้นฐานภาษาลาว
--
--
2 ระบบเสียงในภาษาลาว
--
--
3 พยัญชนะในภาษาลาว
--
--
4 วรรณยุกต์ในภาษาลาว
--
--
5 คำนามในภาษาลาว
--
--
6 คำสรรพนามในภาษาลาว
--
--
7 คำกริยาในภาษาลาว
--
--
8 แบบฝึกภาคปฏิบัติ
--
--
9 บทฝึกอ่านภาษาลาว
--
--
10 การเขียนอักษรภาษาลาว
--
--
11 การอ่านภาษาลาว
--
--
12 การใช้คำขยาย
--
--
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
1 ความรู้เบื้องต้นภาษาพม่า
--
--
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
1 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตปรเะจำวัน
--
--
2 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
--
--
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มาเลย์ และทมิฬ เป็นภาษาราชการ
1 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
--
--
2 การอ่านออกเสียงภาษาจีนกลาง
--
--
3 ภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก
--
--
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน,
จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
1 ภาษาฟิลิปปินส์เบื้องต้น
--
--
มาเลเซีย
ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ
1 ภาษามลายูเบื้องต้น
--
--
2 ภาษามลายูเบื้องต้น (ต่อ)
--
--
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
1 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซีย
--
--
1 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น
--
--
เนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน)
ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
1 ภาษามลายูเบื้องต้น
--
--
2 ภาษามลายูเบื้องต้น (ต่อ)
--
--

กลับไปหน้าแรก